ГРАФИК

Понеделник: 8:00 - 18:00 часа
Четвъртък: 12:00 - 18:00 часа
Петък: 08:00 - 12:00 часа

Вторник: 08:00 - 12:00 часа
Сряда: 08:00 - 12:00 часа
Петък: 12:00 - 18:00 часа

Вторник: 12:00 - 18:00 часа
Сряда: 12:00 - 18:00 часа
Четвъртък: 08:00 - 12:00 часа


Понеделник: 09:00 - 17:00 часа
Вторник: 09:00 - 17:00 часа
Сряда: 09:00 - 17:00 часа
Четвъртък: 09:00 - 17:00 часа
Петък: 09:00 - 13:00 часа