Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от МЦ ОКСИКОМ

Код Наименование на услугата Цена, заплащана от пациент Цена, заплащана от НЗОК
1 Офталмологичен преглед без разширяване на зеници, с включен ARF, тонометрия и кератометрия 40,00 -
2 Офталмологичен преглед - ЧУЖДЕНЦИ 70,00 -
3 Офталмологичен преглед - спешен 50,00 -
4 Консултация 15,00 -
5 Парабулбарна инжекция 15,00 -
6 Компютърна тонометрия 5,00 -
7 Ехография(А scan) /едно око/ 15,00 -
8 Ехография(B scan) /едно око/ 15,00 -
9 Компютърна периметрия 30,00 -
10 Пахиметрия 10,00 -
11 Детска афторефрактометрия 15,00 -
12 Напасване на ТКЛ 40,00 -
13 Гониоскопия 20,00 -
14 Биомикроскопия на заден сегмент (Оглед с Голдман) 40,00 -
15 Флуоресцеинова ангиография (ФА) 70,00 40,00
16 Лазерна коагулация (ретинален лазер) 40,00 40,00
17 YAG капсулотомия 100,00 185,00
18 YAG R иридектомия 100,00 -
19 SLT 100,00 185,00
20 ОСТ (скенер) /две очи/ 70,00 -
21 Кератометрия 10,00 -
22 Изчисляване на леща 30,00 -
23 Интравитреално приложение на медикамент /една апликация/ 250,00 -
24 АПР №19-Екстракапсуларна екстракция при катаракта - 470,00
25 Екстракапсуларна екстракция при катаракта - неосиг. пациент 470,00 -
26 АПР №20 Хирургично лечение при глаукома - 550,00
27 Хирургично лечение при глаукома - неосиг.пациент 550,00 -
28 АПР №21-Хирургично лечение при интервенции върху окото и придатъците му със среден обем на сложност - 185,00
29 Хирургично лечение при интервенции върху окото и придатъците му със среден обем на сложност - неосиг.пациент 200,00 -
30 Птеригиум 350,00 -
31 Халацион 200,00 -
32 Сондиране 250,00 -
33 Мускулна инжекция 5,00 -
34 Венозна инжекция 8,00 -
35 Инцизия 50,00 -
36 Козметичен шеф на рана + ПХО 100,00 -
37 Обикновен шеф на рана + ПХО 80,00 -
38 Превръзка на рана без ПХО 40,00 -
39 Отсрочена обработка на рана 50,00 -
40 Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици 15,00 -
41 Невролог-преглед 40,00 -
42 Ортопед-травматолог - преглед 50,00 -