Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от МЦ ОКСИКОМ

Код Наименование на услугата Цена, заплащана от пациент Цена, заплащана от НЗОК
1 Офталмологичен преглед с включен ARF, тонометрия и кератометрия 50,00 -
2 Офталмологичен преглед - спешен, в празнични и почивни дни 70,00 -
3 Вторичен преглед, консултация 20,00 -
4 Парабулбарна инжекция 20,00 -
5 Компютърна тонометрия 6,00 -
6 Ехография(А scan) /едно око/ 20,00 -
7 Ехография(B scan) /едно око/ 20,00 -
8 Компютърна периметрия 30,00 -
9 Пахиметрия 10,00 -
10 Детска афторефрактометрия 15,00 -
11 Напасване на ТКЛ 50,00 -
12 Гониоскопия 20,00 -
13 Биомикроскопия на заден сегмент (Оглед с Голдман) 50,00 -
14 Флуоресцеинова ангиография (ФА) 70,00 40,00
15 Лазерна коагулация (ретинален лазер) 50,00 40,00
16 YAG капсулотомия 150,00 250,00
17 YAG R иридектомия 150,00 250,00
18 SLT 150,00 250,00
19 ОСТ (скенер) /две очи/ 70,00 -
20 Корнеален топограф 40,00 -
21 DRS 30,00 -
22 Кератометрия 10,00 -
23 Изчисляване на леща 30,00 -
24 Интравитреално приложение на медикамент /една апликация/ 250,00 -
25 АПР №19-Екстракапсуларна екстракция при катаракта - 609,12
26 Екстракапсуларна екстракция при катаракта - неосиг. пациент 610,00 -
27 АПР №20 Хирургично лечение при глаукома - 891,00
28 Хирургично лечение при глаукома - неосиг. пациент 890,00 -
29 АПР №21-Хирургично лечение при интервенции върху окото и придатъците му със среден обем на сложност - 250,00
30 Хирургично лечение при интервенции върху окото и придатъците му със среден обем на сложност - неосиг. пациент 250,00 -
31 Птеригиум 350,00 -
32 Халацион 200,00 -
33 Сондиране 250,00 -
34 Мускулна инжекция 5,00 -
35 Венозна инжекция 8,00 -
36 Инцизия 50,00 -
37 Козметичен шев на рана + ПХО 100,00 -
38 Обикновен шев на рана + ПХО 80,00 -
39 Превръзка на рана без ПХО 40,00 -
40 Отсрочена обработка на рана 50,00 -
41 Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици 15,00 -
42 Невролог-преглед 50,00 -
43 Ортопед-травматолог - преглед 50,00 -