Запази час онлайн

Д-Р СВИЛЕН МЕРСИНКОВ

специалист-офталмолог

Специализации и други квалификации

Phaco Training cours – 2011 година (dr.p.N. Mahendra Eye Intstitute, India)

Приложение на антирастежни фактори – 2009 година

Първично отлепване на ретината - 2007 година

Флуоресцеинова ангиография - 2003 година

Лазерно лечение в офталмологията – 2003 година

Ултразвукова диагностика - 2003 година

Образование

Специализация очни болести – 2002 година

Медицина – 1993 година

Професионални интереси

Ретина, глаукома