Запази час онлайн

Д-Р НЕЛИ ДЖОКОВА

специалист-офталмолог и управител на МЦ "Оксиком"

Специализации и други квалификации

Невроофталмология

Факохирургия

Селективен лазер

Здравен мениджмънт

Образование

1991 година - Клинична ординатура – Медицинска академия - София

1982 година - Медицински Университет – Варна

1976 година - Средно образование – Шумен

Професионални интереси

Заболяване на преден очен сегмент