Днес е Международният ден на незрящите

По решение на Международната федерация на слепите днешният ден е обявен за Международен ден на белия бастун или Ден на незрящите по света. Той се отбелязва от 1969 година. Чества се и като годишнина от рождението на френския педагог Валантен Аюи, положил основите на световното обучение на слепите.

Аюи е основал през 1784 г. в Париж първият в света интернат за незрящи. В края на двайсетте години на миналия век, една благородна французойка - графиня Жили Дербемон, е подарила на незрящите хора в Париж 100 бели бастуна, с които да си служат за придвижване. По това време е било модерно кавалерите да носят бастуни. Било е трудно да бъдат отличени слепите, които също ползвали бастуни. Така се достига до голямото значение на белия бастун след Втората световна война.

Ролята му се засилва още повече през нашия век, когато във всички страни се отчита изключителното интензивно движение на транспортните средства. През 1964 година на 15 октомври американският президент Джонсън е подарил на незрящите в Америка дълги бели бастуни, което е станало началото за системните им тренировки в ориентиране и мобилност.

Бастунът в ръцете на слепия изпълнява няколко функции. Той го ориентира в пространството, предпазва го от различните прегради и опасности по пътя му. Той е знак за всички участници в движението, че срещу себе си имат сляп човек. Затова в законодателствата на всички страни белият бастун е възприет като символ и знак в правилата на уличното движение. В училищата за деца с нарушено зрение е въведен учебен предмет - ориентиране и мобилност.