Д-р Мерсинков: Диабетиците трябва да минават преглед при офталмолог поне два пъти годишно

Диабетната ретинопатия е едно от усложненията на захарния диабет. Тя е основна причина за понижено зрение и слепота в индустриализираните страни, а също и първостепенна причина за слепота при хората над 60-годишна възраст. В България честотата на диабетната ретинопатия достига до 1,6% от населението. Във възрастовия диапазон 20-70 години, тя заема едно от първите места като причина за слепота. Може да засегне както възрастни, така и деца.

Усложненията на диабетната ретинопатия водят до силно намаляване на зрението и дори до слепота. Лечението на диабетната ретинопатия се провежда от ендокринолог, съвместно с офталмолог. Водещ специалист в областта е д-р Свилен Мерсинков, офталмолог на МЦ „Оксиком“ – Бургас.

„Диабетиците трябва да минават преглед поне два пъти годишно, ако не е препоръчана по-честа консултация от лекуващия ги офталмолог. Тъй като понякога заболяването обхваща първо периферията на очното дъно, а не централната зона, зрението остава по-дълго време добро, въпреки тежките и опасни промени, които се случват в окото“, предупреждава д-р Мерсинков. Възникването на диабетната ретинопатия зависи от продължителността на диабета, от метаболитния контрол на заболяването и от възрастта на пациента – развива се най-често при пациенти с давност на диабета 10-15 години. Понякога обаче първо се откриват промените в очното дъно и след това се установява диабет.

Диабетната ретинопатия протича под 2 форми – непролиферативна и пролиферативна. Степента на намаляване на зрителната острота зависи от ангажирането на макулата от патологичните процеси. Важно е да се отбележи, че непролиферативната диабетна ретинопатия може да премине в пролиферативна. Специалистът препоръчва пациентите, страдащи от диабет да не пропускат прегледи, тъй като ранната диагностика може да попречи на задълбочаването на проблема. Макар че по този начин зрението не се подобрява, промените могат да бъдат обработени с ретинен лазер, който спомага за забавяне развитието на болестните промени в ретината, вследствие на диабета.

„Апаратурата с която разполагаме е флуоресцеинов ангиограф от ново поколение или т.нар цветна снимка. С нея, чрез инжектиране на багрило-флуоресцеин в кубиталната вена( на ръката), можем да видим и снимаме съдовете в окото. Те са основно засегнати от диабета и показателни за състоянието на съдовете в бъбреците, сърцето и мозъка. Т.е. почти неинвазивно, можем да определим състоянието на съдовата система в цялото тяло“, пояснява д-р Мерсинков. „Разполагаме и с ОСТ или очен скенер. С него, отново неинвазивно, можем да определим състоянието на ретината и дали има течност в ретината, което понякога се получава при диабет и е една от основните причини за рязкото намаляване на зрение при диабет“, допълва офталмологът от МЦ „Оксиком“.

Ако се установи наличие на течност в ретината с ОСТ, лечение от първи избор е поставянето на интравитреални инжекции (инжекции в стъкловидното тяло на окото) с фактори, стопиращи растежа на нови увредени съдове и водещи до натрупване на течност в ретината. „Манипулацията е напълно безболезнена“, успокоява д-р Мерсинков. Процесът напредва понякога незабележимо и всеки диабетик подлежи на задължителен преглед поне два пъти годишно. Може да запазите час за преглед при д-р Мерсинков на 056/860 210, 056/860 839 и на 0886/ 161 161.