Предлагаме алтернатива на капките за пациенти с откритоъгълна глаукома!

📍#Глаукомата е една от най-честите причини за #слепота. Тя представлява група от заболявания с общ белег - увреждане на зрителния нерв, обикновено съпроводено с повишено вътреочно налягане.
📍Най-честата форма на глаукома – #първичната #откритоъгълна #глаукома, се развива постепенно, без алармиращи симптоми. Повечето хора дори не подозират #очен #проблем докато зрението не се увреди значително. Когато започне увреждане на зрителния нерв, се появяват т. нар. “слепи петна„ в зрителното поле, най-често в периферните му отдели. Ако #глаукомата не се лекува, може да се стигне до пълна слепота на двете очи.
📍Тъй като загубата на #зрение вследствие на глаукома не може да бъде възстановена, от първостепенна важност е да се правят редовни #очни #прегледи, които включват измервания на очното налягане. Целта е установяване на състоянието в началните му етапи и назначаване на #подходящо #лечение.
📍Терапията е насочена към намаляване на вътреочното налягане и подобряване кръвоснабдяването на окото. По този начин се цели да се спре прогресирането на процеса, да се стабилизира зрителното поле и разбира се, да се #запази #зрението на #пациента.
👉Най-честа практика това да се постигне е с използването на #капки. В Медицински център "Оксиком" вече предлагаме ✅ #алтернатива на капките за пациенти с откритоъгълна глаукома! Предоставяме #безплатно #медикамент плюс всички #изследвания за #глаукома! За да се възползвате, трябва да отговарят на определени критерии.
☎️Може да запишете час за преглед и да получите подробности на тел. 056/ 860 210