Прегледахме децата от III и IV група на Детска градина "Ран Босилек"

Вчера стартирахме с профилактичните #прегледи за „#Мързеливо #око“ по общинската #кампания, целяща превенция на детското очно #здраве. Д-р Джокова прегледа близо 70 деца на възраст 5 и 6 години от Детска градина "Ран Босилек" гр.Бургас в к-с „Изгрев“. Установиха се #зрителни #нарушения при 8 от малчуганите, като на тях е издадено предписание за посещение при #офталмолог.

На 22-и март ще сме при децата в Детска градина "Изгрев" гр. Бургас, на 23-и март в ДГ Веселушко - гр.Бургас и на 20-и април в ДГ " Здравец " - гр. Бургас.

 Напомняме, че превенцията е изключително важна! #Мързеливо #око (амблиопия) означава #намалено #зрение на едното или двете #очи, което се развива без да се открие аномалия в зрителната система, нарушаваща нейната анатомия и функция. Когато разликата между зрението на двете очи е по-голяма, в мозъка постъпва информация главно от по-ясно виждащото око. Постепенно то става водещо и изгражда много повече връзки с #мозъка, отколкото е нормално. Това става за сметка на другото око, което не изгражда такива връзки или изгражда твърде малко. Така то постепенно става "мързеливо", не подава достатъчно информация на мозъка и той спира да го използва. Без да се използва, това око не само че не се развива, но дори обратното – деградира.