Днес е световният ден на зрението

Днес е Световният ден на зрението. Той се отбелязва във втория четвъртък на месец октомври, по инициатива на Международната агенция за превенция на слепотата (МАПС). Тази година датата е 14 октомври, а мотото е "Обичай очите си!". В световен мащаб поне 1 милиард души имат увреждане на зрението наблизо или на разстояние, което би могло да бъде предотвратено или все още трябва да бъде отстранено. Нарушението на зрението засяга хора от всички възрасти, като по-голямата част са над 50-годишна възраст. 
 
Нарушаването на зрението и слепотата могат да имат големи и дълготрайни ефекти върху всички аспекти на живота, включително ежедневните лични дейности, взаимодействието с общността, училището и възможностите за работа и възможността за достъп до обществени услуги.Неоперираната катаракта и некоригираната рефракционна грешка са водещите причини за увреждане на зрението. 
 
Други причини, като свързана с възрастта макулна дегенерация, глаукома, диабетна ретинопатия, инфекциозни заболявания на окото и травма, обаче, не могат да бъдат пренебрегнати и трябва да бъдат отстранени.
 
Наскоро на 74 -ата Световна здравна асамблея държавите членки приеха две нови глобални цели за грижа за очите до 2030 година, а именно  40 % увеличение на ефективното покритие на грешките на пречупване и 30 % увеличение на ефективното покритие на операцията на катаракта. Тези цели ще играят ключова роля не само за увеличаване на обхвата на грижата за очите в бъдеще, но и за предоставяне на качествени услуги.